» photography » Shanghai


 

Shanghai, Nanjing road, 2001

Bund, 2001